Repertoar

Carmina Burana
Carmina Burana betyr sanger fra Bayern og er et manuskript fra 1230 som ble funnet i et kloster i Benediktbeuern i Bayern og inneholder 254 dikt. Omtrent en firedel av diktene har en form for musikknotasjon, men notene vi bruker er stort sett hentet fra andre kilder. Diktene har ganske variert karakter, det er kjærlighetsdikt, religionskritikk, drikkesanger og noen er ganske grove. Man vet ikke hvem som skrevet dem, men det er antakelig såkalte goliarder, omflakkende teologistudenter.
Llibre Vermell de Montserrat.
Dette er et manuskript med blant annet 10 sanger for pilegrimer. Disse sangene skulle være fromme sanger og danser for pilegrimer som kom til klosteret Montserrat, like ved Barcelona.

Carmen gratulatorium
Det er ganske lite norsk musikk fra middelalderen som fins i dag. Denne sangen ble skrevet til bryllupet mellom den norske kongen Eirik II Magnusson («prestehater») og den skotske prinsessen Margrete i 1281. De fikk for øvrig en datter som ble dronning av Skottland

Danser
Det er ingen som vet hvordan man danset i middelalderen, men i dag fins det noen manuskripter som inneholder dansemusikk. Det fins 16 låter som blir kalt estampier. Halvparten er franske og fra slutten av 1200-tallet, og de andre er italienske og kalles da istampitta. Disse er litt nyere. I tillegg fins det noen få saltarelloer i et toskansk manuskript. Saltarello betyr et lite hopp, mens estampie mener man betyr trampedans.

Innspillinger